A A A

De Algemene Leden Vergadering staat gepland op dinsdag 25 september 2018 om 21.15 uur in onze verenigingsruimte in de Amerena. Dit is aansluitend aan de recreantentraining. Aangezien er een aantal belangrijke punten op de agenda staan over het nieuwe seizoen in de nieuwe sporthal hopen we alle leden deze avond te verwelkomen. De informatiestukken volgen via de mail circa twee weken voorafgaand aan de ALV.