A A A

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV)  van 29 september 2015 heeft de commissie Vrienden van Wilhelmina een korte terugblik geschetst over de periode van oprichting tot en met seizoen 2014-2015.  

De Vrienden van Wilhelmina hebben over deze periode een bedrag bij elkaar verworven dankzij een kleine groep enthousiaste Vrienden die onze vereniging een warm hart toedragen. Mede door hen is reeds één ingebracht bestedingsdoel, een Funtec Beach Courtline (belijning voor een buiten volleybalveld) gerealiseerd. Daarnaast wordt nu onderzocht of het resterende saldo van de commissie toereikend is voor het organiseren van een volleybal clinic.  

Via deze weg willen wij onze Vrienden nogmaals hartelijk bedanken. 

Zoals iedereen nu wel kan concluderen, is dat de Vrienden van Wilhelmina geheel voor de vereniging werkt. Met andere woorden, alle leden hebben hun voordeel hiervan. 

Over de afgelopen periode hebben totaal 15 Vrienden een bedrag geschonken. Hiervan hebben nu 8 Vrienden een doorlopende machtiging lopen. 

 

De Vrienden van Wilhelmina hebben middels flyeren op de trainingsavonden getracht meer Vrienden te werven. Ook heeft ieder (oud) lid van de vereniging een mail ontvangen om ook Vriend te worden. Tenslotte hebben we de “eenmalig-storters “ ook dit seizoen gevraagd of we weer op hen mogen rekenen. 

 

Helaas hebben wij met deze acties geen nieuwe Vrienden mogen verwelkomen. Het voortbestaan van de Vrienden van Wilhelmina komt hierdoor nu wel in het gedrang. De basis is te smal. 

 

Daarom willen wij nogmaals een noodkreet doen voor het verwerven van nieuwe Vrienden. Zonder Vrienden kan onze geliefde vereniging geen extra dingen doen. 

 

Wilt u alsnog Vriend worden, download onze flyer, vul het aanmeldformulier  volledig in en mail of geef deze af aan één van de commissieleden. 

 

Mogen wij je verwelkomen als Vriend?